BASISVERGUNNING

De basis-vergunning geeft je de mogelijkheid om op een eenvoudige en relatief gemakkelijke manier een radioamateur-zendvergunning te behalen.
Het examen bestaat uit 2 delen: een praktische proef die afgelegd kan worden na afloop van een opleiding gegeven in een UBA-sectie (lokale afdeling) en een theoretisch examen afgenomen door het BIPT.
De opleidingen in de UBA-secties bereiden u zowel voor op de praktische proef als op het BIPT examen. Met een slaagpercentage van ruim 90% hebben onze opleidingen hun degelijkheid bewezen.
Houders van een basis-vergunning hebben met een beperkt zendvermogen toegang tot alle radioamateur-banden tussen 3,5 MHz (80 m) en 440 MHz (70 cm).
Wie meer informatie wenst kan gerust terecht bij onze leden op een van onze wekelijkse vergaderingen, of per mail naar Luc Clarijs (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HAREC LICENTIE

De HAREC-vergunning geeft onbeperkte toegang tot alle radioamateur-banden.
De leerstof voor het examen omvat gevorderde kennis in verband met reglementering, elektriciteit, elektronica in het algemeen en HF-toepassingen in het bijzonder,
modulatie en de-modulatie, zenders en ontvangers, transmissie-lijnen en antennes, propagatie van radio-golven, digitale signaalverwerking, meet-toestellen en meten, EMC, veiligheid.
Al deze leerstof is bevat in het "HAREC HANDBOEK" uitgegeven door de UBA en te verkrijgen in UBA-KTK  voor de prijs van 25 euro.
Er is ook gratis een proefexamen op PC beschikbaar en dit op de site van BIPT.
Houders van een HAREC-vergunning krijgen toegang tot niet minder dan 23 radioamateur-banden tussen 135 kHz en 250 GHz met een zendvermogen dat, afhankelijk van de frequentie, tot 1000 W kan bedragen.
Verder mag de houder van een HAREC-vergunning zelf zend-toestellen ontwerpen en bouwen alsook bestaande toestellen wijzigen.
Verder wordt de Belgische HAREC-vergunning via CEPT aanbevelingen T/R 61-01 en T/R 61-02 in de meeste Europese landen (en tal van niet-Europese landen)
erkend en kan men zonder verdere formaliteiten gedurende een periode van 3 maanden vanuit deze landen actief zijn of, als men er langer verblijft,
zonder bijkomende examens af te leggen een buitenlandse vergunning aanvragen.