BASISVERGUNNING ON3

De basis-vergunning geeft je de mogelijkheid om op een eenvoudige en relatief gemakkelijke manier een radioamateur-zendvergunning te behalen. Het examen bestaat uit 2 delen: een praktische proef die afgelegd kan worden na afloop van een opleiding gegeven in een UBA-sectie (lokale afdeling) en een theoretisch examen afgenomen door het BIPT.
De opleidingen in de UBA-secties bereiden u zowel voor op de praktische proef als op het BIPT examen. Met een slaagpercentage van ruim 90% hebben onze opleidingen hun degelijkheid bewezen. Houders van een basis-vergunning hebben met een beperkt zendvermogen toegang tot alle radioamateur-banden tussen 3,5 MHz (80 m) en 440 MHz (70 cm).

 

HAREC LICENTIE

 De HAREC-vergunning geeft onbeperkte toegang tot alle radioamateur-banden.  De leerstof voor het examen omvat gevorderde kennis in verband met reglementering, elektriciteit, elektronica in het algemeen en HF-toepassingen in het bijzonder, modulatie en de-modulatie, zenders en ontvangers, transmissie-lijnen en antennes, propagatie van radio-golven, digitale signaalverwerking, meet-toestellen en meten, EMC, veiligheid.

Al deze leerstof is bevat in het "HAREC HANDBOEK" uitgegeven door de UBA en te verkrijgen in UBA-KTK  voor de prijs van 25 euro. Er is ook gratis een proefexamen op PC beschikbaar en dit op de site van BIPT.
Houders van een HAREC-vergunning krijgen toegang tot niet minder dan 23 radioamateur-banden tussen 135 kHz en 250 GHz met een zendvermogen dat, afhankelijk van de frequentie, tot 1000 W kan bedragen. Verder mag de houder van een HAREC-vergunning zelf zend-toestellen ontwerpen en bouwen alsook bestaande toestellen wijzigen.
Verder wordt de Belgische HAREC-vergunning via CEPT aanbevelingen T/R 61-01 en T/R 61-02 in de meeste Europese landen (en tal van niet-Europese landen) erkend en kan men zonder verdere formaliteiten gedurende een periode van 3 maanden vanuit deze landen actief zijn of, als men er langer verblijft, zonder bijkomende examens af te leggen een buitenlandse vergunning aanvragen.