Zoeken


ARDF

  

ARDF : Hoe de microbe kwam

In een ver verleden maakte ik reeds kennis met vossenjagen op 27Mhz. Dit gebeurde weliswaar per auto, maar de kennis en techniek komt toch grotendeels overeen.

 

Toen Donald ON7QR in april 2012 een vossenjacht organiseerde in de Gavers te Harelbeke waren de XYL en QRP mee 'op wandeling' om ondertussen wat natuurfoto's te maken. Echter veel foto's werden niet gemaakt... ik moest telkens de ontvanger afgeven zodat ook zij konden zoeken.

 

Gezien dit een leuke 'familie-uitstap' was verstond ik dan ook niet dat hiervoor slechts weinig deelnemers kwamen opdagen, terwijl de organisatie toch wel wat werk vergt. Toen Donald mij vroeg om te helpen bij de organisatie van de vossenjacht in De Panne, stemde ik meteen toe. Dit werd eveneens een mooie jacht, maar ook hier bleef het aantal deelnemers beperkt (deels door de moeilijke datum).

 

Ondertussen mocht ik van Donald enkele ontvangers gebruiken en werd het peilen voor 80m wat bijgeschaafd. Ik nam in de loop van 2012 dan ook deel aan enkele ARDF jachten, waarbij ik me telkens de bemerking maakte dat het steeds dezelfde beperkte groep mensen is die je tegenkomt. Doordat deze mensen zich steeds verder ontwikkelen en verbeteren komt hier het competitie-element naar boven. Het louter 'recreatieve' was zelden aanwezig. Dit vond ik jammer, gezien veel radio-amateurs er in het weekend op uittrekken om her en der een wandeling te doen met xyl en/of kids. Waarom hierop niet inspelen ?

 

Gezien het feit dat ik ook nog mijn eigen ontvanger moest hebben schuimde ik het net af, legde mijn oor te luister bij Donald en de mensen die ik tegenkwam op ARDF jachten. Als ik dan toch een ontvanger moest bouwen, waarom dan er geen 'bouwproject' van maken in clubverband ? Ik sprak hierover met Stijn ON8SVH (ODE) waar ook een aantal mensen interesse vertoonden in een project. Ook Donald en Luc waren enthousiast. We besloten dus om verder te gaan...

 

 

Het zelfbouwproject

Na vele omzwervingen op het web en de nodige informatie verzameld te hebben moest een keuze gemaakt worden.

Enkele zaken dienden we voor ogen te houden, nl. goede nabouwbaarheid en succes op slagen en klassieke componenten en hun beschikbaarheid. Dat laatste blijkt steeds meer en meer een struikelblok te worden. Bij de 'moeilijke gevallen' komen we onder andere tegen : TCA440, KANK333R, BB405, filters en ferrietstaaf.

 

Ik ging opnieuw op zoek op het net en kreeg alle componenten uiteindelijk samen zodat we kozen voor een ontwerp gebaseerd op het schema van PA0HRX, mede door het feit dat de sectie WLD olv. Luc ON4AOL een gelijkaardig ontwerp maakte in 2011, eveneens in clubverband. De blog die Luc hierover maakte was een inspiratiebron.

 

Eens alle componenten verzameld diende de print gemaakt te worden. We baseerden ons op het aangepaste schema van Luc ON4AOL, maar dienden enkele wijzigingen toe te passen gezien sommige componenten andere footprints hadden. Stijn ON8SVH nam dit gedeelte voor zijn rekening en hertekende de volledige print met de nodige aanpassingen.

 

Uiteindelijk zijn we reeds zover dat de eerste testprint is bestukt.

 

Hoe het verder gaat kan je hier lezen

 

Tim,  ON5HC