Zoeken


Micro - Workshop 2015


Op 8mei 2015 werd er een "Micro workshop" gehouden in de KTK lokalen.
De bedoeling was om onder begeleiding van ON7KZ en ON4TOP enkele Televic Microfoons om te bouwen voor Radio-amateur doeleinden.
Deze Microfoons werden ons geschonken door een KTK lid waarvan de naam en call me ontglipt, Sorry.....
De opkomst was niet zo groot maar de interesse des te groter.
Luc ON7KZ had een klein werk document voorbereid om de ombouw te vereenvoudigen.
De soldeerbouten werden warm gestookt, met een beetje hulp links en rechts werd de ombouw met succes uitgevoerd.
 
73's de ON7KZ