Zoeken


2013-05-17 EHBO

Hallo KTK'ers,

Het gebeurt niet dikwijls dat we een dame over de vloer krijgen om ons een voordracht te geven over een technisch onderwerp, maar deze keer is het dus wel gelukt! Dat niet alleen radio belangrijk is vergeten we soms wel eens en dus was het deze keer de beurt aan Sophie, ON3SC de dochter van onze CM, die ons in een korte tijdspanne een en ander kwam bijbrengen over EHBO.

Wat mij in het verleden altijd een vrij saai (maar noodzakelijk) onderwerp leek werd door Sophie op een aangename en leuke manier gebracht op een wijze waar wij, techneuten(?) er ook iets aan hadden.

Het moet niet altijd een zwaar ongeval zijn, ook kleine wondjes kunnen een serieuze hinder veroorzaken en dus heeft Sophie het naast de zware ongevallen ook over de kleinere kwetsuren gehad.

Een AED hebben we wel niet onmiddellijk ter beschikking in ons lokaal of op het velddag QTH maar intussen weten we allemaal wel hoe we die moeten gebruiken. Intussen is in de witte caravan wel een deftige EHBO-kit ter beschikking!

Sowieso is de leuze: beter voorkomen dan genezen maar je weet maar nooit!

ON5MF